kierownik budowy kraków

Nadzory budowlane

W zakresie działalności proponujemy

1. Zakres czynności jaki dla kierownika budowy przewiduje ustawa z dn. 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane
( Dz.U. Nr 89. Poz414. Z późniejszymi zmianami)
2. Zgłoszenie budowy w PINB
3. Sporządzenie planu BIOZ
4. Systematyczne prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy
5. Systematyczna kontrola budowy poprzez sprawdzanie poprawności wykonanych robót pod względem technicznym oraz jakościowym
6. Odbiory techniczne robót zanikowych
7. Konsultacje techniczne dotyczące optymalizacji kosztów, doboru optymalnej technologii i odpowiednich podwykonawców
8. Kontrola poprawności wykonania robót zgodnie z projektem
9. Weryfikacja dokumentacji projektowej
10. Uczestnictwo w odbiorach końcowych
11. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
12. Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanieKontakt:

Nadzory Budowlane
tel. 501-82-82-12
mail: biuro@nadzory-budowlane.com.pl


stat4u