kierownik budowy kraków

Odbiory mieszkań

Kupiłeś mieszkanie od dewelopera. Upewnij się, że jego stan techniczny jest zgodny z umową i normami.

Zamów profesjonalny odbiór.

Odbiór zostanie dokonany w oparciu o Polskie Normy i przy pomocy fachowych narzędzi.
normy Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe rozporządzenia oraz Polskie Normy, które regulują dopuszczalne odchyłki wykonawcze. Ich dobra znajomość oraz zdolność obiektywnej oceny stanu mieszkania jest podstawą rzetelnego i profesjonalnego odbioru.
●   Warunków techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r)
●   Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
●   PN-B-10110:2005 - Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne
●   PN-B-10100:1970 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
●   PN - 63/B-10145 - Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych
●   PN - EN/1279-1:2005(U) - Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne
●   PN - 75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
●   PN - 88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

CO SPRAWDZAMY

  normy 1. Powierzchnię mieszkania.
  • Wymiary mieszkania, liczymy jego powierzchnię i sprawdzamy zgodność z umową.
  • Kąty proste w mieszkaniu, ze szczególnym uwzględnieniem łazienki i kuchni.
  • Szerokość, wysokość otworów drzwiowych.
  normy 2. Tynki
  • Jeżeli brak powłoki malarskiej sprawdzamy pionowość ściany i powierzchnię tynków pod względem wystąpienia „garbów” i wgłębień.
  • W przypadku powłoki malarskiej, żeby uniknąć zabrudzenia i zarysowania ścian stosujemy źródło światła w celu wychwycenia nierówności ścian i niedociągnięć w pracach malarskich, w koncentrując się na miejscach, gdzie w przyszłości będzie zamontowany kinkiet, żyrandol lub lampa.
  • Spękania ścian.
  normy 3. Posadzki
  • Poprawność zdylatowania posadzki (dylatacja przy ścianach, czy powierzchnie bez dylatacji nie przekraczają wartości normowych.
  • Poziom posadzki, z naciskiem na naroża pomieszczeń oraz miejsca dylatacji.
  • Wszelkie nierówności utrudniające montaż terakoty, paneli, parkietu.
  normy 4. Drzwi wejściowe i próg
  • Płynność i łatwość zamykania i otwierania drzwi.
  • Działanie klamki, zamków i zawiasów.
  • Wysokość osadzenia drzwi (czy pozostaje miejsce na płytki/panele, czy nie są podniesione za wysoko).
  • Czy drzwi otwierają się na szerokość co najmniej 90 stopni.
  • Uszkodzenia powłoki drzwi, klamek, szyldów, zawiasów.
  • Poprawność zamontowania uszczelki.
  • Jakość zamontowania progu (czy się nie rusza, nie skrzypi).
  • Uszkodzenia progu (pęknięcia, zarysowania).
  • Estetykę obróbki drzwi i progu (silikony, akryle wokół ościeżnicy i w miejscu łączenia ościeżnicy z progiem).
  normy 5. Stolarkę okienną
  • Działanie mechanizmu zamykania/otwierania okna oraz jego
  • Płynność otwierania i zamykania okna.
  • Uszkodzenia ram, uszczelek.
  • Rysy i pęknięcia szyb.
  • Kompletność osłonek zawiasów.
  • Estetykę obróbki okna.
  normy 6. Parapety
  • Poziom parapetów, spadek ( jeżeli wymagany).
  • Poprawność zamontowania parapetu.
  • Zarysowania i inne uszkodzenia.
  • Jeżeli parapet jest kamienny czy nie występują pęknięcia i przebarwienia.
  • Estetykę obróbki parapetów.
  normy 7. Grzejniki.
  • Sposób zamocowania grzejnika.
  • Czy grzejnik nie ma wgnieceń.
  • Poziom i pion grzejnika.
  • W okresie grzewczym czy grzejnik jest ciepły oraz działanie termostatu.
  • Czy powłoka akrylowa na grzejniku nie jest uszkodzona.
  normy 8. Instalację elektryczną.
  • Rozmieszczenie gniazd i włączników oraz ich wysokości zgodnie z projektem.
  • Opis tablicy mieszkaniowej
  • Działanie bezpieczników
  • Obecność prądu w gniazdach
  • Poprawność działania włączników światła.
  normy 9. Instalację sanitarną.
  • Rozmieszczenie podejść wody i odpływów oraz ich wysokości zgodnie z projektem.
  • Wystąpienie przecieków w mieszkaniu (ślady grzyba, żółte plamy na ścianach, zacieki na posadzce).
  • Czy oś kinkietu i umywalki w łazience się pokrywają.
  normy 10. Wentylację.
  • Rozmieszczenie kratek wentylacyjnych zgodnie z projektem .
  • Sprawdzenie ciągu.
  normy 11. Balkon.
  • Ułożenie płytek z uwzględnieniem spadków, jakość ich ułożenia.
  • Barierki pod względem sposobu zamontowania i ich jakości (zarysowania, wgniecenia w konstrukcji).
  • Działanie punktu świetlnego i gniazda, jeżeli takowe występują.
  normy 12. Piwnicę.
  • Zgodność powierzchni piwnicy z umową.
  • Jakość wykonania
  normy 13. Miejsce garażowe.
  • Zgodność powierzchni miejsca parkingowego z umową.
  • Poprawność oznakowania ww.


Kontakt:

Nadzory Budowlane
tel. 501-82-82-12
mail: biuro@nadzory-budowlane.com.pl


stat4u stat4u